ผู้บริหาร

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อบจ.ฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/07/2017
ปรับปรุง 22/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 26578
Page Views 106351
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ก.ค. 60 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ เวลา 09.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน
2. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย
3. ศึกษานิเทศก์ทุกคน
4. เจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา ชั้น 3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
24 ก.ค. 60 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผอ.เขต (สพป.ฉช.1, สพป.ฉช.2, สพม.6)
2. รองผอ.เขต ที่ดูแลแผนและนิเทศ ทั้ง 3 เขต
3. ผอ.กลุ่มแผนและกลุ่มนิเทศ ทั้ง 3 เขต
4. อาชีวศึกษา
5. กศน.
6. ประธานชมรมเอกชน
7. การศึกษาพิเศษ
8. อปท.
9. ตชด.
10. ปริยัติธรรม
ห้องประชุม ศธจ.ฉะเชิงเทรา เวลา 09.00 น. กลุ่มอำนวยการ
07 ส.ค. 60 ศธจ.ฉช.และผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมประชุมรับการตรวจราชการรอบที่ 2/2560
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมโกวิท สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ชั้น 2 กลุ่มนิเทศฯ
08 ส.ค. 60 ศธจ.ฉช.และผอ.กลุ่มนิเทศฯ, ผอ.เอกชนร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 (นายไพโรจน์ อาจรักษา)
เวลา 09.30 น.
ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (ติดตามเรื่องโรงเรียนคุณธรรม) กลุ่มนิเทศฯ
07 พ.ย. 60 รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561
   ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเข้าทำการตรวจสอบหน่วยงานราชการส่วนภูิภาค หน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค,  อปท. 
สน.ศธจ.ฉะเชิงเทรา หน่วยตรวจสอบภายใน
14 พ.ย. 60 ร่วมประชุมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักฯ
      ด้วยกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.3 กำหนดออกมาประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ฉะเชิงเทรา ทุกกลุ่ม/หน่วย
16 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลอัตรากำลังฯ
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาษาธิการ แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดเป็นเป็นคณะทำงาน จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง การเกลี่ยอัตรากำลัง การโอน การย้าย และการดำเนินงานอื่นๆ ด้านบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ สำนักนิติการ อาคารัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel : 0-3808-8231 Fax : 0-3808-8230
Email : stj216@gmail.com
Copyright (C) 2017 Allrights Reserved