ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 พ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการ ปสกช.ในระบบ
ห้องประชุมรวมใจพัฒน์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
18 ธ.ค. 63 รับการประเมิน กพร.
ห้องประชุม ศธจ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มนิเทศ