กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
[Go to Google Site]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกาาธิการ 2565
>>แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกาาธิการ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.76 MB
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    - หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.4 KB