สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจเดือน ตุลาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.08 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.97 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.13 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.64 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.88 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.76 KB