แผน/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.01 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.91 KB