รายงานการดำเนินงาน2564(สรุปผล,แบบสงป.301,302)
รายงานการดำเนินงานตามแผน 2564
โครงการ NT

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 340.51 KB
รายงานการดำเนินงานตามแผน 2564
โครงการ O-NET
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365.72 KB
โครงการ RT
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.87 KB
โครงการ IFTE
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 476.43 KB
โครงการ ศธ.จิตอาสา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.1 MB
โครงการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 693.76 KB
โครงการจัดเก็บข้อมูล ลูกเสือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330.78 KB
โครงการตรวจ ติตดามนโยบายยุทธศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 595.77 KB
โครงการประชุม กศจ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 874.53 KB
โครงการพัฒนาบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
โครงการพัฒนาหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356.45 KB
โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.46 KB
โครงการยกระดับคุณภาพผ่านกลไก กศจ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 467.68 KB
โครงการยุวกาชาดดีเด่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.08 KB
โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 627.16 KB
โครงการสนับสนุน พสน.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 485.98 KB
โครงการสอบครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.06 KB
โครงการรายงานผลการประชุมปฏิบัติการเครือข่าย
แบบสงป.301
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.67 KB
แบบสงป.302
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 375.74 KB