ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อบจ.ฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/07/2017
ปรับปรุง 12/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 184941
Page Views 652615
ภาพกิจกรรม
จัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานกับอาชีศึกษาและอุดมศึกษา รองรับ EEC
 เมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561
        ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และรับฟังความคิดเห็น  ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   
        โดยมีการระดมความคิด  อภิปราย ถึงเนื้อหาหลักสูตรอาชีวศึกษา รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต
ในการจัดการเรียนการสอน  นำมาร่วมสรุปเป็นรูปแบบในการจัดทำหลักสูตร  เพื่อนำไปใช้ในสถานศึกษา
ที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด 
         โดยขั้นตอนต่อไปคือ  การแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตรและรายงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินโครงการโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,13:39   อ่าน 1092 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel : 0-3808-8231 Fax : 0-3808-8230
Email : stj216@gmail.com
Copyright (C) 2017 Allrights Reserved