ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อบจ.ฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/07/2017
ปรับปรุง 12/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 184942
Page Views 652616
ภาพกิจกรรม
รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ : 8 มี.ค. 61

                  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ร่วมรับการตรวจราชการจาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์แอนโทนี อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
จ.ฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในประเด็น นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ นโยบายที่ 9 การอ่าน ออกเขียนได้ และนโยบายที่ 10 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
         หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในประเด็นนโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ นโยบายที่ 6 การพัฒนากำลังคนตามความต้องการ ของสถานประกอบการภายในประเทศ นโยบายที่ 12 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และนโยบายที่ 13 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่พิเศษ ทั้งนี้ ได้รับการชื่นชม ให้ข้อเสนอแนะ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับผู้บริหารและข้าราชการครู ในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป จากดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
     
 

โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:04   อ่าน 699 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel : 0-3808-8231 Fax : 0-3808-8230
Email : stj216@gmail.com
Copyright (C) 2017 Allrights Reserved