ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทบทวน ชำนาญค้า ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหาร
งานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ณ ห้องประชุมรวมใจพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:11   อ่าน 139 ครั้ง