ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
โดยมี นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมแปดริ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:13   อ่าน 204 ครั้ง