ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทบทวน ชำนาญค้า ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหาร
งานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยมี นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมรวมใจพัฒน์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:16   อ่าน 170 ครั้ง