ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
โดยมี นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:17   อ่าน 335 ครั้ง