ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน
  ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
  เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,17:23   อ่าน 162 ครั้ง