ภาพกิจกรรม
ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้  นางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรวมใจพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2564,12:46   อ่าน 40 ครั้ง