ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ๒. โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ๓. โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูล) จำนวนลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรม ๕๔ คน  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2565,15:14   อ่าน 33 ครั้ง