ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้รับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง    ของผู้รับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   ที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21/๒๕๖๐) โดยมี นายวีระชัย ตนานนท์ชัย    เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2565,15:57   อ่าน 30 ครั้ง