ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้รับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้รับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษา ตำแหน่งครู  ที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21/๒๕๖๐) โดยมี นายวีระชัย ตนานนท์ชัย    เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2565,16:02   อ่าน 16 ครั้ง