ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมี นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นประธาน และนางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,15:47   อ่าน 1764 ครั้ง