ข่าวประชาสัมพันธ์งานคุรุสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลหน่วยสอบและชุดทดสอบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู

ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีการจัดการทดสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาและด้านอื่นๆ ร่วมทำแบบสำรวจข้อมูลหน่วยสอบและชุดทดสอบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ซึ่งการสำรวจนี้จะนำข้อมูลหน่วยสอบและชุดทดสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงได้กับการทดสอบระดับสากลในสาขาวิชาต่างๆ  อาทิ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2568  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ตอบแบบสำรวจข้อมูลหน่วยสอบและชุดทดสอบฯ ได้ที่ https://forms.gle/RvV8KvcGu1TGSqw2A

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

QR Code แบบสำรวจฯ

โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,10:55   อ่าน 132 ครั้ง