ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์
                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์

                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1410/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2566,15:58   อ่าน 50 ครั้ง