ข่าวประชาสัมพันธ์-งานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 142) 31 ต.ค. 65
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ (อ่าน 558) 22 ก.ค. 65
รายชื่อผ้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานเพื่อบรรจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 408) 12 ก.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (อ่าน 424) 04 ก.ค. 65
** ประกาศเพิ่มเติม** รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 610) 15 มิ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 595) 15 มิ.ย. 65
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างในการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 7036) 06 พ.ค. 65
การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 2) (อ่าน 9760) 06 พ.ค. 65
ผู้เข้าสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2564 สามารถเข้าดูผลคะแนนสอบผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น (อ่าน 1100) 04 เม.ย. 65
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 4856) 31 มี.ค. 65
กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 10593) 08 มี.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ 2564 (อ่าน 22683) 21 ก.พ. 65
ประกาศ สอบครูผู้ช่วย ปี 2564 สพม. (อ่าน 3315) 03 ก.พ. 65
“ตรวจสอบผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564” (อ่าน 1884) 21 ธ.ค. 64
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 2153) 17 ธ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (อ่าน 2251) 16 ธ.ค. 64
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 3072) 08 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องมาตรการในการเข้าสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว.16) ในวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 1316) 30 พ.ย. 64
ระกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site (อ่าน 365) 29 พ.ย. 64
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 1535) 19 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป (อ่าน 592) 15 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ฯ (อ่าน 518) 10 พ.ย. 64
ผลการประกวดโปสเตอร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่าน 500) 01 ก.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทผู้บริหารฯ (อ่าน 521) 18 ส.ค. 64
(ต่อ) รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 (อ่าน 1799) 28 มิ.ย. 64
(ต่อ) รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 (อ่าน 1480) 28 มิ.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 (อ่าน 1951) 28 มิ.ย. 64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนักเรียนทุน สควค. (อ่าน 546) 23 มิ.ย. 64
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 4633) 28 พ.ค. 64
ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 672) 21 เม.ย. 64