ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ (อ่าน 3) 02 ก.พ. 66
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ (อ่าน 49) 05 ม.ค. 66
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566 (อ่าน 61) 16 ธ.ค. 65
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา (อ่าน 174) 21 พ.ย. 65
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะเเสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ผ่านทาง QR Code (Traffy Fondue) (อ่าน 126) 17 พ.ย. 65
แจ้งประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน (Thailand Human Rights Journal) ฉบับพิเศษ (อ่าน 130) 15 พ.ย. 65
เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 70) 15 พ.ย. 65
ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (มีเกียรติบัตร) (อ่าน 140) 09 พ.ย. 65
จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่าน 70) 07 พ.ย. 65
การจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2565 (อ่าน 58) 03 พ.ย. 65
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 (อ่าน 58) 31 ต.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 (อ่าน 54) 31 ต.ค. 65
ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานการกีฬาเฉพาะด้านผู้ฝึกสอนกีฬาและด้านผู้ตัดสินกีฬาขั้ันพื้นฐานของกรมพลศึกษา จำนวน 10 หลักสูตร (อ่าน 59) 26 ต.ค. 65
ผลการคัดเลือกเด็กดีเด่น ประจำปี 2566 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่าน 115) 20 ก.ย. 65
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 (อ่าน 107) 14 ก.ย. 65
การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจริยะ ประจำปี 2565 (อ่าน 110) 14 ก.ย. 65
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย (อ่าน 110) 14 ก.ย. 65
มาตรการองค์กรเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ (อ่าน 116) 14 ก.ย. 65
เรียนเชิญศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา มาเป็นแขกกิติมศักดิ์ร่วมงาน Education Leaders (อ่าน 138) 24 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์และส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ (อ่าน 115) 24 ส.ค. 65
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ (อ่าน 109) 23 ส.ค. 65
เชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (อ่าน 110) 19 ส.ค. 65
การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 123) 19 ส.ค. 65
แนวทางปฏิบัติของประชาชน กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (อ่าน 127) 15 ส.ค. 65
มาตรการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา (อ่าน 120) 09 ส.ค. 65
มาตรการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา (อ่าน 123) 09 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) (อ่าน 117) 09 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกิบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของิชาชีพ (อ่าน 223) 13 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ (อ่าน 242) 07 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 239) 07 มิ.ย. 65