ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลการศึกษาจาก สพม.6
ข้อมูลการศึกษาจาก สพม.เขต 6 (อ่าน 425) 20 ก.พ. 61