ข้อมูลการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 126) 20 ต.ค. 64
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 186) 17 ธ.ค. 63
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 176) 12 ก.ย. 63
ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 335) 19 พ.ย. 61