ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์-ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 74) 18 ต.ค. 64
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ2564 (อ่าน 72) 03 ก.ย. 64
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (ปีงบประมาณ2563-2565) (อ่าน 106) 09 ส.ค. 64
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 380) 10 มี.ค. 64
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2562-2565 (อ่าน 411) 12 พ.ย. 63