ข่าวประชาสัมพันธ์งานคุรุสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชุม คณะอนุกรรมการต้านการตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมิน สืบเสาะหาข้อมูลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่าน 89) 10 พ.ย. 65
พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ผู้ที่ประสงค์และไม่ประสงค์เข้าเฝ้าฯ ลงทะเบียนยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 98) 21 ต.ค. 65
คุรุสภาขอเชิญเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2567 (อ่าน 90) 20 ต.ค. 65
การขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 93) 20 ต.ค. 65
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลหน่วยสอบและชุดทดสอบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู (อ่าน 109) 06 ต.ค. 65
การศึกษาไทย #พร้อม เดินหน้าต่อ (อ่าน 190) 03 ต.ค. 65