คณะผู้บริหาร

ดร.สุริยา หมาดทิ้ง
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวสุกัญญา แสงสุข
รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 081-9415758
โทร. 061-421-1101